ஆழ்கடல் மீன்பிடிக் கலங்களுக்கான வானிலைமுன்னறிவிப்பு

வட அகலாங்கு 20 – தென் அகலாங்கு 10 மற்றும் கிழக்கு நெடுங்கோடு 60-100 இற்கு இடையிலான கடற்பகுதிக்கானது

(2020டிசம்பர் 01ஆம் திகதிமுற்பகல்07.00மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது, அடுத்த 3 நாட்களுக்கானது)

நாட்டைச்சூழவுள்ளகடற்பரப்பிற்கானது

தென்கிழக்குவங்காள விரிகுடாவில் உருவாகிய குறைந்த அழுத்தப் பிரதேசம் ஒரு தாழமுக்கமாக விருத்தியடைந்து நேற்று (30ஆம் திகதி)2330 மணிக்கு திருகோணமலைக்கு தென்கிழக்காக ஏறத்தாழ 590 கி.மீ தூரத்தில் நிலை கொண்டிருந்தது. இத் தொகுதியானது அது அடுத்த 06 மணித்தியாலங்களில் ஒரு ஆழமான தாழமுக்கமாக விருத்தியடையக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதுடன் தொடர்ந்து வரும் 12 மணித்தியாலங்களில் ஒரு சூறாவளியாக வலுவடையக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. அது பெரும்பாலும் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதுடன் மட்டக்களப்புக்கும் முல்லைத்தீவுக்கும் இடையேயான இலங்கையின் கிழக்கு கரையை நாளை(02ஆம் திகதி) மாலையளவில் கடக்கக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

அதற்கிணங்க, அடுத்த சில நாட்களுக்கு வட அகலாங்குகள் 05N - 12N இற்கும் கிழக்கு நெடுங்கோடுகள் 82E – 92E இற்கும் இடையில் உள்ள கடற்பரப்புகளில் மணித்தியாலங்களில் பலத்த மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை, சடுதியாக அதிகரிக்கும் காற்று, கொந்தளிப்பான அல்லது மிகவும் கொந்தளிப்பான கடல் போன்றவற்றிற்கான சாத்தியம் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றது.

இலங்கைக்கு கிழக்காக உள்ள கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஆழம் கூடியகடற்பரப்புகளில் (05N – 12N, 82E – 92E) கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும் மறு அறிவித்தல் வரை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள்.

கடலில் பயணம் செய்வோரும் மீனவ சமூகமும் இவ்விடயம் குறித்துவளிமண்டலவியல்திணைக்களத்தால்அடுத்த சில நாட்களுக்கு வழங்கப்படும்எதிர்காலஆலோசனைகள்தொடர்பாக அவதானமாக இருக்குமாறு வேண்டிக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

காங்கேசந்துறையிலிருந்துதிருகோணமலைமற்றும்மட்டக்களப்புஊடாகபொத்துவில் வரையானஆழம்கூடியகடற்பரப்புகளில்அவ்வப்போதுமழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

நாட்டைச் சூழவுள்ளகடற்பரப்புகளில் காற்றானதுவடகிழக்குதிசையிலிருந்துவீசக்கூடுவதுடன் காற்றின் வேகமானது 30-40 கிலோ மீற்றர் வரை காணப்படும்.

புத்தளத்திலிருந்துமன்னார்,காங்கேசந்துறை,திருகோணமலைமற்றும்பொத்துவில் ஊடாகஹம்பாந்தோட்டை வரையானகடற்பரப்புகளில்காற்றின் வேகமானதுஅவ்வப்போது மணித்தியாலத்துக்கு 55-60 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக்கூடியசாத்தியம் காணப்படுகின்றது. காலியிலிருந்துகொழும்புஊடாகபுத்தளம் வரையான கடற்பரப்புகளில்காற்றின் வேகமானதுஅவ்வப்போது மணித்தியாலத்துக்கு 50-55 கிலோ மீற்றர் வரை அதிகரிக்கக்கூடியசாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

நாட்டைச் சூழவுள்ளகடற்பரப்புகள்சாதாரண முதல்மிதமான அலையுடன் காணப்படும். காங்கேசந்துறையிலிருந்து திருகோணமலை ஊடாகபொத்துவில் வரையானஆழம்கூடியகடற்பரப்புகள்அவ்வப்போது ஓரளவு கொந்தளிப்பாகஅல்லது கொந்தளிப்பாகக் காணப்படும். காலியிலிருந்து கொழும்பு ஊடாகபுத்தளம் வரையான ஆழம்கூடியகடற்பரப்புகள்அவ்வப்போது ஓரளவு கொந்தளிப்பாகக் காணப்படும்.

காங்கேசந்துறையிலிருந்து திருகோணமலைமற்றும்மட்டக்களப்பு ஊடாகபொத்துவில்வரையான கடற்பரப்புகளில்கரையோரத்தைஅண்டியபகுதிகளில் கடல் அலைகள் 2.0 - 3.0 மீற்றர்உயரம்வரைமேலெழும்பக் கூடிய சாத்தியம்காணப்படுகின்றது.

வங்காள விரிகுடா கடற்பரப்பிற்கானது

தென்கிழக்குவங்காள விரிகுடாவில் உருவாகிய குறைந்த அழுத்தப் பிரதேசம் ஒரு தாழமுக்கமாக விருத்தியடைந்து நேற்று (30ஆம் திகதி)2330 மணிக்கு திருகோணமலைக்கு தென்கிழக்காக ஏறத்தாழ 590 கி.மீ தூரத்தில் நிலை கொண்டிருந்தது. இத் தொகுதியானது அது அடுத்த 06 மணித்தியாலங்களில் ஒரு ஆழமான தாழமுக்கமாக விருத்தியடையக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதுடன் தொடர்ந்து வரும் 12 மணித்தியாலங்களில் ஒரு சூறாவளியாக வலுவடையக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. அது பெரும்பாலும் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதுடன் மட்டக்களப்புக்கும் முல்லைத்தீவுக்கும் இடையேயான இலங்கையின் கிழக்கு கரையை நாளை(02ஆம் திகதி) மாலையளவில் கடக்கக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

அதற்கிணங்க, அடுத்த சில நாட்களுக்கு வட அகலாங்குகள் 05N - 12N இற்கும் கிழக்கு நெடுங்கோடுகள் 82E – 92E இற்கும் இடையில் உள்ள கடற்பரப்புகளில் மணித்தியாலங்களில் பலத்த மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை, சடுதியாக அதிகரிக்கும் காற்று, கொந்தளிப்பான அல்லது மிகவும் கொந்தளிப்பான கடல் போன்றவற்றிற்கான சாத்தியம் உயர்வாகக் காணப்படுகின்றது.

வானிலை:  

05N - 12N, 84E - 100E           : அவ்வப்போது மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

00 - 05N, 80E - 100E              : பலஇடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

12N - 20N, 80E - 100E           : சில இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : பிரதானமாக சீரான வானிலை

காற்று:

04N - 12N, 80E - 92E             : இடஞ்சுழியாக /55-65 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 90 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்

12N - 20N, 80E - 100E           : கிழக்குமுதல்வடகிழக்குவரையான திசைகளிலிருந்து /30-40 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 50 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : மேற்கு முதல்வடமேற்கு வரையான திசைகளிலிருந்து /20-30 கி.மீ மணி

கடல் நிலை:

04N - 12N, 80E - 92E             : மிகவும்கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போது உயர்அலைகள்

12N - 20N, 80E - 100E           : ஓரளவு கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போதுகொந்தளிப்பு

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : சாதாரண முதல்மிதமான அலை வரை

அரேபிய கடற்பரப்பிற்கானது

வானிலை:

05N - 10N, 70E - 80E             : அவ்வப்போது மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

10N - 15N, 70E - 80E             : சில இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : பிரதானமாக சீரான வானிலை

காற்று:

04N - 10N, 76E - 80E             : வடகிழக்குஅல்லது வடமேற்கு திசையிலிருந்து /55-65 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 75 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : வடகிழக்குமுதல்கிழக்குவரையான திசைகளிலிருந்து /25-35 கி.மீ மணி

கடல் நிலை:                    

04N - 10N, 75E - 80E             : மிகவும்கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போது உயர்அலைகள்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : சாதாரண முதல்மிதமான அலை வரை

தென்னிந்திய கடற்பரப்பிற்கானது

வானிலை:                                                                          

05S- 10S, 65E - 95E              : அவ்வப்போது மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

EQ- 05S, 65E - 85E               : பலஇடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : பிரதானமாக சீரான வானிலை

காற்று:

06S- 10S, 80E - 90E              : வலஞ்சுழியாக /30-40 கி.மீ மணி; அவ்வப்போது 60 கி.மீ மணி வரை அதிகரிக்கலாம்

00- 06S, 60E - 80E                : வடமேற்கு முதல்மேற்கு வரையான திசைகளிலிருந்து /30-40 கி.மீ மணி

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : மேற்கு அல்லது மாறுபட்ட திசைகளிலிருந்து /20-30 கி.மீ மணி

கடல் நிலை:                         

06S- 10S, 80E - 90E              : கொந்தளிப்பு; அவ்வப்போது மிகவும்கொந்தளிப்பு

00- 08S, 60E - 100E              : மிதமான அலை; அவ்வப்போதுஓரளவு கொந்தளிப்பு

ஏனையகடற்பகுதிகளில்     : சாதாரண முதல்மிதமான அலை வரை

** இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் நேரங்களில் கடற்பகுதிகளில் அவ்வப்போது பலமான காற்று வீசுவதுடன் அக்கடற்பிரதேசங்கள்கொந்தளிப்பாகவும்காணப்படும்.

கடமை வளிமண்டலவியலாளர்

வளிமண்டலவியல் ஆராய்ச்சி திணைக்களம்